Javni poziv za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita – izvannastavna aktivnost i izborni program u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj


Tijekom školske godine 2020./2021. godine u 122 osnovne i srednje škole uspješno je proveden  pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i organizirana Državna smotra učeničkih radova Biosigurnost i biozaštita.

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskoga zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovoga projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanima uz biosigurnost i biozaštitu.

 Nositelji projekta su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,  predsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu i predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.


Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. 

Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u okviru izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita sa planiranih 35 nastavnih sati godišnje.

Planirane ishode učenici ostvaruju istraživačkim radom, problemskom nastavom,  rješavanjem problema, praktičnim radom, unoseći, obrađujući i analizirajući podatke dobivene istraživanjem, izrađujući plakate i prezentacije, sudjelovanjem u raspravama kreativno se izražavajući, rješavanjem kvizova i ostalim metodičkim postupcima i aktivnostima kojima se ostvaruje aktivno učenje.

Na kraju nastavne godine planirano je održavanje Državne smotre učeničkih radova u sklopu projekta Biosigurnost i biozaštita kroz predstavljanje rezultata istraživačkih radova, prezentacija, malih znanstvenih postera i videouradaka u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Svi scenariji poučavanja prilagođeni su mogućoj nastavi na daljinu. Na digitalnoj platformi su za svaki nastavni sat pripremljeni i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika.


S obzirom da se radi o izvannastavnoj aktivnosti, dodatnoj nastavi u STEM području, izbornom programu, fakultativnoj nastavi ili izvannastavnoj aktivnosti u srednjim školama, svaka škola može prijaviti samo jednog mentora kojemu ove aktivnosti ulaze u zaduženje. Iznimno u većim školama gdje će se aktivnost provoditi u kombiniranim skupinama npr. 5. i 6. razred i 7. i 8. razred mogu biti dva mentora.  Ukoliko se projekt provodi kao projekt u okviru školskog kurikuluma bez zaduženja učitelja, moguće je prijaviti jednog mentora.Rok za prijavu je 5. rujna  2021. u 23:59., objavilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Pratite nas na društvenim mrežama!