Koliko nam godina staža donosi kuna u mirovini?

Mirovine u Hrvatskoj rastu, barem tako kažu podaci, i to 2,46 posto od srpnja, točnije u prosjeku 60-ak kuna.

Također, Upravno vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je i Odluku o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2021., kojom najniža mirovina za svaku godinu mirovinskog staža od 1. srpnja iznosi 71,53 kn te Odluku o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2021., kojom osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja iznosi 1.638,24 kn.

Tako prema novom izračunu, ako sada odlazite u starosnu mirovinu s 35 godina staža ne možete imati imati manje od 2503 kune mirovine, a hoće li im i koliko mirovina biti iznad te granice ovisi o njihovim prijašnjim plaćama i uplatama mirovinskih doprinosa.

Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine, koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, određuje se tako da se mirovina uskladi po stopi koja se dobije zbrajanjem stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene prosječne brutoplaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi.

Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50 posto, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 30 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70 posto stope promjene prosječne brutoplaće. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50 posto, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 70 posto stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30% stope promjene prosječne bruto plaće.

Izvor: zagreb.info, Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!