Petu godinu za redom Gradu Križevcima odobren EU projekt školske prehrane učenika u riziku od siromaštva

Gradu Križevcima odobren je za financiranje EU projekt ”Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2021.-2022.” ukupne vrijednosti 690.411,83 kuna, čime su za narednu školsku godinu osigurana sredstva za prehranu ukupno 695 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Projekt se provodi u matičnoj i područnim školama OŠ Ljudevita Modeca Križevci i OŠ ”Vladimir Nazor” Križevci te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, i to:

  • u matičnim školama prehrana će se odvijati u školskoj kuhinji, kao i do sada, gdje će se, osiguranjem dodatnih sredstava za prehranu djece u riziku od siromaštva, omogućiti veći broj korisnika školske kuhinje;
  • u područnim školama organizirat će se dostava tzv. ”lunch” paketa, vodeći računa da takav obrok osigurava kvalitetnu, raznovrsnu, količinski i nutritivno dostatnu prehranu učenika, sukladno Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi.

Time je Grad Križevci petu godinu za redom osigurao značajan iznos EU sredstava za poboljšanje standarda učenika osnovnih škola kojima je osnivač:

Školska godinaBroj učenika za koje je osigurana školska prehranaUkupna vrijednost projekta
2017./2018.487 učenika456.209,50 kuna
2018./2019.617 učenika611.099,00 kuna
2019./2020.767 učenika753.705,20 kuna
2020./2021.660 učenika646.074,74 kuna
2021./2022.695 učenika690.411,83 kuna
Ukupno3.157.500,27 kuna

Pozivamo sve potencijalne korisnike prava na besplatnu prehranu da se početkom školske godine radi ostvarivanja istog obrate socijalnom radniku škole ili razredniku učenika.

Kriteriji i dokazna dokumentacija za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika financiranu iz projekta ”Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2021.-2022.”

Kriterij 1: Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

Dokazni dokumenti: Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

Kriterij 2: Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljske obitelji

Dokazni dokumenti: Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika.

S obzirom na to da se radi o različitim nepovoljnim osobnim, materijalnim i socijalnim prilikama, procjena ostvarivanja prava na besplatnu prehranu, za jedno ili više djece koja pohađaju osnovnu školu, temeljit će se na objektivnim činjenicama i procjeni socijalnog radnika škole i razrednika.

Pratite nas na društvenim mrežama!