Pilot projekt pametnog turizma u Hrvatskoj

Ministarstvo turizma i sporta razvija jedinstveni pilot projekt pametnog turizma. Riječ je o 1,1 milijuna kuna vrijednom pilot projektu poslovnog modela SMART turizma koji se odnosi na uspostavu platforme za suradnju, predstavljenom  na online radionici.

Pilot projekt pametnog turizma provodi se pod okriljem strateškog projekta SMARTMED sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

U Hrvatskoj će se kroz pilot projekt poslovnog SMART turizma razvijati digitalna platforma za suradnju kojoj je cilj uspostavljanje suradnje za zajedničko djelovanje i osnaživanje svih uključenih dionika u turizmu, u koju će biti uloženo 1,1 milijun kuna te koja će biti podržana IT rješenjima.

Cilj projekta SMARTMED je kroz pilot projekte razviti i testirati instrumente koji će partnerskim zemljama i regijama na Mediteranu omogućiti postizanje zajedničke visoke razine razumijevanja važnosti sudjelovanja i uključivanja, razmjene najboljih praksi i promocije Mediterana kao inkluzivnog odredišta u kojem su akteri u turizmu i posjetitelji integrirani i zajedno donose odluke. Platforma će biti usmjerena prema poticanju jačanja lokalnih kapaciteta, razvoju teritorijalnih i tematskih mreža među korisnicima, promociji turističkih proizvoda i infrastrukture te u konačnici, usmjerena na razvoj turizma koji uključuje široki krug dionika, uključujući i lokalno stanovništvo i turiste. Kako bi se testiralo funkcioniranje platforme za suradnju u praksi, navedeni pilot projekt planira se provesti do veljače 2022. godine.


Projekt 
SMARTMED je strateški projekt u okviru programa teritorijalne suradnje Interreg Mediteran u kojem pored Hrvatske sudjeluju Italija, Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka, Slovenija, BIH i Crna Gora. Cilj projekta je okupiti zemlje Mediterana oko zajedničkih tema i problema u turizmu i kroz suradnju unaprijediti razvoj turističkih politika.

Ključne aktivnosti koje Ministarstvo turizma i sporta RH provodi u Hrvatskoj protekle dvije godine, koliko projekt traje, jest okupljanje dionika u hrvatskom turizmu, razmjena ideja i promišljanje razvoja pametnog turizma, ali odrađen je i niz susreta, radionica i sastanaka s partnerima u sklopu SMARTMED-a te drugim organizacijama s Mediterana koje sve rade zajedničkim ciljem unapređenja razvoja turističkih politika te razmjenjuju iskustva, perspektive i znanje o turizmu na Mediteranu. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ministarstvo turizma i sporta

Pratite nas na društvenim mrežama!