Propisani osjetljivi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi s ciljem zaštite proizvođača

Nastavno na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe hranom (NN, 52/21), koji stupa na snagu 1. rujna 2021., donesen
je Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te
proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (NN
93/2021) koji stupa na snagu 2. rujna 2021. čime je ispunjena obveza donošenja
podzakonskog akta.  U cilju zaštite proizvođača Pravilnik propisuje poljoprivredne i
prehrambene proizvode, pokvarljive i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene
proizvode, koji su od vitalnog značenja za održivost poljoprivrede (mlijeko i mliječni
proizvodi, svježe goveđe/teleće, svinjsko i meso peradi, svježe voće i povrće, brašno i
kruh, šećer, biljna ulja u prehrani), uvode se nepoštene trgovačke prakse prodaje tih
proizvoda ispod krajnje prodajne cijene, kao i prodaje po prodajnoj cijeni koja je za
krajnjeg potrošača niža za više od 34 % od krajnje prodajne cijene.
 
Zakonom se osigurava dosljedno ispunjavanje zadaće usklađivanja s EU Direktivom
2019/633 o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe
poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (dalje: Direktiva) za koju je obveza država
članica da do 1. studenog 2021. započnu s primjenom, kao i daljnje uređivanje poslovnog
ponašanja i suzbijanja nepoštenih trgovačkih praksi. Zakonom se proširuje obuhvat proizvoda
u odnosu na obuhvat propisan Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu
opskrbe hranom (NN 117/17), pojedini pojmovi se suštinski usklađuju i ujednačavaju s
Direktivom, promjenom praga ukupnog godišnjeg prihoda proširuje se obuhvat adresata na
koje se odnosi Zakon, a svi kupci i s njima povezana društva s ukupnim godišnjim prihodom
iznad 15 milijuna kuna ulaze u obuhvat Zakona. Nadalje, preciznije se uređuje obveza
postojanja pisanog ugovora između kupca i dobavljača te pravila i odgovornosti vezana za
izdavanje računa i otkupnog bloka. U popis nepoštenih praksi se uključuju i nepoštene prakse
propisane Direktivom, čime se proširuje obuhvat pojava nepoštenih trgovačkih praksi s
prijašnjih 33 na 43, a kao novost uvode se i nenajavljene pretrage te zaštita identiteta stranke,
što se očekuje da će rezultirati većim brojem prijava potencijalnih nepoštenih trgovačkih
praksi. Za provedbu Zakona nadležna je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja će
sustavnom primjenom postupaka kontrole i novčanih kazni kažnjavati počinitelje
povreda odredbi ovog Zakona, iako je glavni cilj utvrđenih i uspostavljenih kazni odvraćanje
od počinjenja nepoštenih praksi.

Ministarstvo poljoprivrede, Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!