Uključite se u projekt i ostvarite naknadu od 700,00 kuna

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije poziva Vas da se uključite u projekt zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko križevačke županije u 2021. godini i ostvarite naknadu od 700,00 kuna
po gnijezdu rode.
Ukoliko na krovu stambenog ili gospodarskog objekta kojem ste Vi vlasnik ili korisnik imate gnijezdo rode možete dobiti naknadu u iznosu od
700,00 kuna po gnijezdu. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na građevinskim objektima u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojima
se to gnijezdo nalazi.
Sve vlasnike odnosno korisnike građevinskih objekata s područja Koprivničko-križevačke županije na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda
molimo da se najkasnije do 15. rujna 2021. godine (od 7,00 do 15,00 sati) jave na broj telefona 048/621-790 ili na e-mail info@zastita-prirodekckzz.hr ili da potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje naknade pošalju ili osobno dostave na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.
Detaljne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko križevačke županije u 2021.
godini kao i popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje naknade možete pogledati na Internet stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije www.zastita-prirode-kckzz.hr.

Grad Križevci

Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!