Imendan danas slave osobe imena Robert i Roberta

U srednjem vijeku na njemačkom i na francuskom govornom području bilo široko rasprostranjeno. Prvenstveno je bilo korišteno kao ime plemstva i vladara. Preko Normandije je ime je došlo u Veliku Britaniju. No raširilo se diljem Europe. Popularno je i kod nas, kao ime Robert ili Robi, te žensko ime Roberta. U sjevernoj Americi i skraćeno ime Bob.

Pratite nas na društvenim mrežama!