Križevački vijećnici nisu za pripajanje Vodnih usluga Koprivničkim vodama

Na sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak je razmotren  nacrt prijedloga Uredbe o uslužnim područjima prema kojemu bi križevačka tvrtka Vodne usluge d.o.o. pripala Koprivničkim vodama.  

-»Srž je raspraviti na ovom mjestu o prijedlogu Uredbe Vlade RH i vezana je na ranije donesen zakon o vodnim uslugama, a koji itekako zadire u autonomnost prvenstveno javnog poduzeća u većinskom vlasništvu Grada Križevaca, dakle Vodnih usluga. Prijedlogom Uredbe sugerira se spajanje u jedno veće vodnouslužno područje. Naša tvrtka se sugerira spajati sa tvrtkom Koprivničke vode. Vjerujem da svi  mislimo da je najbolje da ostanemo samostalni, bit će zapisnički  konstatirano i preneseno na javnoj raspravi koja je na savjetovanju sa javnošću do 11. listopada. Jasan je naš stav kao izvršne vlasti: mi ćemo djelovati u toj raspravi kao gradska administracija da imamo argumente kojim možemo potkrijepiti činjenicu da sukladno izuzeću koje uredba spominje, možemo ostati samostalni. Nama broj priključaka raste, količina isporučene vode, dakle fakturirane je prešla granicu koja se spominje kao izuzeće. Činjenica  da smo 6 godina bili taoci procesa  na koji nitko od nas u ovom sastavu  nije mogao utjecati, nismo mogli razviti niti jedan metar vodovodne mreže, niti jedan priključak, sada uzima danak. Nisam spreman to potpisati bez da jasno to raspravimo  budući da je riječ o imovini koja se stvarala desetljećima, koja je imovina i naših predaka i nas samih, a za budućnost nas i naših potomaka ovo je potencijalno prekretnica.  Naravno da će se naći argumentacija zašto je to dobro. Vlada je prijedlog svih novih vodnouslužnih područja argumentirala svojim razlozima. Nisu Križevci tu jedini koji bi se nekome trebali pripajati.

Apeliram na sve da jasno izreknu svoj stav, da se zapisnički konstatira i da probamo spasiti ili djelovati ono što smatram da je vrijedno djelovanja.  

Vodne usluge u ovom trenutku zadovoljavaju uvjete za izuzeće . Ne tražimo nešto što nije nekima odobreno, no nas se opet djelomično kažnjava za propuste  i grijehe prošlosti, a mislim da to svi ovdje prisutni ne bi trebali baštiniti.« – rekao je uvodno gradonačelnik Mario Rajn. 

Direktorica Vodnih usluga Helena Kralj Brlek istakla je da je Vlada na e-savjetovanje stavila Uredbu o uslužnim područjima .

-»S obzirom na veliki skok, odnosno izgrađenost naše mreže u zadnje dvije godine uz pomoć Hrvatskih voda, Grada i okolnih općina, napravljeno je 40-tak km nove mreže i priključeno 446 novih priključaka, što će se povećavati preko projekta aglomeracije,  daleko od toga da se mi ne svrstavamo kao nedovoljno sposobni isporučitelj. « – rekla je Helena Kralj Brlek.

Antonio Sirovec kazao je da je stav Kluba SDP-a da bi Vodne usluge svakako trebale ostati u vlasništvu Grada i ne bi se trebale spajati s Koprivničkim vodama:

-»Naša voda je naše prirodno bogatstvo, nova nafta i znamo da će u budućnosti biti jako vrijedna«- kazao je Antonio Sirovec.

Ivica Švagelj u ime Kluba vijećnika HDS-a rekao je da im je stav jasan:

-»Mi smo Križevčani, ljudi koji smo vezani uz grad, nas su birali ljudi iz Križevaca da zastupamo njihove interese i mislim da bi sve mimo toga bilo kontraproduktivno.  Apsolutno podržavamo u ovom slučaju aktualnu gradsku vlast na čelu sa gradonačelnikom te direktoricu Vodnih usluga gdje se vidi da unazad godinu dana Vodne usluge rade jako dobar posao i da će se provedbom aglomeracije povećati prihodi.  Nije mi jasno kako se netko može usuditi uzeti nešto što nije njegovo, bez naše dozvole. Zašto uzimati ako se mi s time ne slažemo?« – kazao je Ivica Švagelj.

Vijećnik Ivan Majdak rekao je da je to pokušaj da se posegne za onim što Križevci imaju i što je neupitno jedno ogromno bogatstvo, jedno od najvećih bogatstava koje grad ima. 

-»Za razliku od svih ovih drugih vodoopskrbnih područja, koliko je meni poznato, jedino Križevci imaju jednu zaokruženu cjelinu.To znači da na svom području imamo i izvor pitke vode, određenu infrastrukturu temeljem koje se ta voda isporučuje kućanstvima, da imamo rezervni izvor vode i da u svakom trenutku možemo u određenom periodu i određenim okolnostima elementarnih nepogoda građanima pružiti osnovnu količinu vode koja je potrebna za život, Sada dolazimo do situacije da nam netko nekim pravno upitnim i zakonima, ali i uredbama pokušava to uzeti. Mislim da nema vjećnika u ovom Gradskom vijeću, da nema građana ovog grada koji nešto takvoga može i smije mirne duše gledati. Kako možemo imovinu jedinice lokalne samouprave jedne, prebacivati u poduzeće u vlasništvu druge pravne osobe druge jedinice lokalne samouprave i ostajati bez svoje imovine, Očito je da je u svemu tome ipak politika ta koja vodi glavnu riječ i odlučuje o tome koje će ostati vodouslužno područje, a koje neće. Nadam se da neće dolaziti do trgovanja na nivou županije, gradova i svega ostaloga, jer trgovanja sa imovinom građana i imovinom Križevaca ne bi smjelo biti . Svu podršku koju možete dobiti od nas vijećnika Gradskog vijeća iz nezavisne liste LIPA  dobit ćete. Ako možemo pomoći na bilo koji način, tu smo da pomognemo i pozivam sve, a posebno kolege iz HDZ-a koji trenutno obnaša vlast na nivou države, da ulože sve svoje napore , da iskoriste sve što mogu i da pomognu Križevčanima da Vodne usluge i dalje ostanu u vlasništvu Grada Križevaca i da budu jedan kotač razvoja Križevaca i križevačkog kraja« – rekao je Ivan Majdak.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Mato Devčić (HDZ) kazao je:

-»Vjerujemo da Grad sa svojim ustanovama i trgovačkim društvima koji su u vlasništvu Grada može vrlo kvalitetno obavljati sve društvene aktivnosti koje su nama od interesa. Vodne usluge sa svojim resursima su jedna od njih i ova tema je vrlo bitna. Treba je dublje sagledati. Nije upitno koliki smo lokal patrioti ili koliko silno želimo da naše tvrtke autonomno djeluju. 

Podsjetio bih na neke činjenice. Hrvatska je članica EU, Vlada provodeći svoju politiku i na međunarodnom i domaćem  planu uzima u obzir i niz okolnosti u predlaganju pozitivnih zakonskih propisa  i akata kako bi uravnotežila činjenicu i želje lokalnog stanovništva u odnosu na nekad prilično krute i bešćutne propise koji nam stižu u obliku direktiva i drugih pravnih oblika iz EU. U Križevcima je u realizaciji povijesni projekt koji će napraviti pomak u kvaliteti života stanovnika , projekt aglomeracije i od toga su 179 milijuna kuna bespovratna sredstva EU. I stav Hrvatskih voda će utjecati na tijek ovog procesa. Dinamika ovog procesa bit će jedan od uvjeta daljnje dinamike bespovratnih sredstava i apeliram na viećnike da pokušamo prikupiti dovoljno informacija što nam nosi taj proces u budućnosti« – kazao je Mato Devčić. 

ji/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!