Obavijest o prijavi štete nastale uslijed prirodne nepogode – suša

Pozivaju se mještani Općine Kalnik, na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode suša, da prijave nastalu štetu putem propisanog Obrasca koji se može preuzeti na Internet stranici Općine Kalnik ili osobno u Općini Kalnik, radnim danom od 8 do 16 sati. 

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je: 

  • popunjeni Obrazac prijave štete-PN,
  • IBAN broj žiro ili tekućeg računa,
  • dokaz o prijavi potpore za 2021. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi. 

Prijave se zaprimaju zaključno sa srijedom, 29. rujna 2021. godine, putem e-maila: opcina-kalnik@kalnik.hr  ili osobno u Općinu Kalnik.

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite Općini Kalnik putem telefona: 048/ 857-250.

Pratite nas na društvenim mrežama!