U četvrtak počinje program predškole u O.Š. Sveti Petar Orehovec

U četvrtak počinje program predškole u O.Š. Sveti Petar Orehovec

Program predškole pri OŠ Sveti Petar Orehovec započet će prema sljedećem rasporedu:

Područna škola Bočkovec

9. rujna u 10,30 sati.

Područna škola Gregurovec

10. rujna u 12,00 sati.

Matična škola Sveti Petar Orehovec

10. rujna u 10,00 sati.

Područna škola Miholec

10. rujna u 13,00 sati.

Područna škola Fodrovec 

10. rujna u 10,30 sati.

Roditelji trebaju imati maske, obavijestili su iz Osnovne škole Sveti Petar Orehovec.

Pratite nas na društvenim mrežama!