U tijeku edukativne radionice za uključenje u Školsku shemu

Ministarstvo poljoprivrede je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započelo provedbu promotivnih aktivnosti sa svrhom edukacije osnivača škola, škola i dobavljača u četiri regionalna centra, kako bi na odgovarajući način pripremilo provedbu Školske sheme u novoj školskoj godini, a koja se provodi već osmu godinu zaredom. Nakon provedenih radionica u Osijeku i Rijeci na kojima je sudjelovalo 110 osoba, radionica će se održati i u Splitu 21. rujna, a potom i u Zagrebu, a procjenjuje se da će se ukupan broj sudionika svih radionica kretati između 200 i 300 osoba.

Školska shema je program kojim se promiču javno zdravstvene politike Europske unije, a uključuje osiguravanje voća i povrća u osnovnim i srednjim školama te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim školama, kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine. Program je namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanju prehrambenih navika djece i mladih osoba u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i promicanju zdravog načina života, povezanosti s prirodom i edukaciji o važnosti zaštite okoliša.  
 
U školskoj godini 2020./2021. u Školskoj shemi sudjelovale su 803 školske ustanove s 49 dobavljača i 289.686 učenika te je za njihovu prehranu utrošeno 639,5 t voća i povrća te 312.411 litara mlijeka i mliječnih proizvoda. 
 
Radionica u Splitu održat će se 21. rujna 2021. godine .
Ministarstvo poljoprivrede 

Pratite nas na društvenim mrežama!