Članovi Županijske udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a posjetili Međugorje

Članovi Županijske udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Koprivničko-križevačke županije ,,Sv. Marko Križevčanin ” po vlastitom, kao i po programu Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske sudjelovali su na hodočašću u Međugorju. Isto je trajalo od 01. do 03. listopada 2021. godine u kojem vremenu su se isti pomolili za sebe i sve druge ljude dobre volje u jednom od najsvetijih hrvatskih svetišta .

UHBL PTSP KC-KZ ZUP
“Sv. Marko Križevčanin”

Pratite nas na društvenim mrežama!