Danas je blagdan sv. Luke – sveti Luka u prste huka: zaštitnik liječnika, umjetnika…

Sveti Luka (Antiohija, ? – Beocija, oko 84.) bio je, evanđelist, kršćanski svetac, autor Evanđelja po Luki i Djela apostolskih te po predaji autor prve ikone. . O Lukinom životu ne zna se gotovo ništa, a svi podaci dolaze iz kasnijih predaja. Ono što se može zaključiti iz njegovih spisa jest da je vjerojatno bio podrijetlom iz sirijskoggradaAntiohije (danas u jugoistočnoj Turskoj), te da se služio grčkim jezikom

  Bio je pratitelj i učenik svetoga Pavla što se iščitava iz Pavlovih poslanica te Djela apostolskih. Izučio je medicinu u Antiohiji i Tarzu. Obratio se na kršćanstvo. Na brodovima je radio kao liječnik. Stara predaja drži i da je sveti Luka naslikao prve ikone, te mnogi prikazi Bogorodice koji se danas časte u raznim svetištima pripadaju toj tradiciji. 

Blagdan svetog Luke u Rimokatoličkoj Crkvi i u pravoslavnim crkvama je 18. listopada . Sveti Luka je zaštitnik liječnika, kirurga, umjetnika, slikara, kipara, pisara, zlatara, mesara, neoženjenih muškaraca, izrađivača stakla i čipke. 

Najpoznatija je uzrečica “Sveti Luka u prste huka” i vezana je uz jesensko zahladnjenje.

Svim Lukama želimo sretan imendan!

Pratite nas na društvenim mrežama!