Imendan danas slave osobe imena Darija

Ime Darija je na našem podneblju izvedeno od imenice “dar” – poklon. Onaj koji je dar (poklon) sa neba: da u životu bude darivan. Također se tumači da je izvedeno od grčkog “Dareios” izvorno iz perzijskog “dara” u znacenju “imati, posjedovati”. Ime Darija dolazi od grčkog “Dariós”, a svemu je početak staroperzijsko ime Darayavahuš koje se sastoji od riječi „daraja“ u značenju „posjedovanje, držanje“ i riječi „vahu“ što znači „bogatstvo, blago“, pa bi mu značenje bilo „dobrostojeći, bogataš“.

Pratite nas na društvenim mrežama!