Prva mobilnost u sklopu Erasmus+ KA 121 projekta – učiteljica Emina Baričević od danas u Irskoj

Učiteljica Emina Baričević, iz PŠ Gregurovec, od ponedjeljka

 se nalazi u Irskoj. U glavnom gradu Dublinu  pohađa tečaj: “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” (4 K – kreativnost, kritičko mišljenje, komunikacija i suradnja u školi) kojeg organizira Teacher Academy Irland.

Učiteljica Baričević tečaj pohađa zahvaljujući sredstvima iz  novog Erasmus+ projekta Osnovne škole Sveti Petar Orehovec. To je projekt KA 121 koji je započeo 1. rujna, a provodit će se narednih 15 mjeseci. U sklopu istog projekta bit će  financirane još dvije mobilnosti učitelja i dolazak vanjskog stručnjaka u školu te pet mobilnosti učenika i dva učitelja u Njemačku i Bruxelles.

Stojanka Lesički

Pratite nas na društvenim mrežama!