Radionica Lažne vijesti u OŠ “Grigor Vitez”

U četvrtak, 30. rujna u 8.a razredu u Osnovnoj školi “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno je, u sklopu Sata razrednog odjela održana radionica na temu Lažnih vijesti ili Fake news.(…) 

Nakon odslušane i odgledane power point prezentacije, u kojoj su mogli naučiti što su to lažne vijesti i koji su kriteriji prepoznavanja istih, učenici su sami, na primjerima provjeravali jesu li pojedine vijesti istinite ili lažne. Radionicu je, u sklopu Etwinning projekta promicanja medijske pismenosti, vodila školska knjižničarka iz Osnovne škole Sveti Petar Orehovac Stojanka Lesički.

O.Š. “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno

Pratite nas na društvenim mrežama!