Svjetski dan dostojanstvenog rada – 7. listopad

Dan 7. listopada obilježava se kao Svjetski dan dostojanstvenog rada. Dostojanstveni rad temelji se na uvjerenju da su za stvaranje najboljih perspektiva društvenog napretka i razvoja nužne sve četiri njegove komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i dijalog.
To podrazumijeva ostvarivanje ustavnog prava na rad otvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanje osoba koje to žele bez diskriminacije, redovitu i primjerenu plaću koja omogućuje dostojanstven život radnika i njegove obitelji, potpuno poštivanje socijalnih i radničkih prava, kako kroz radno i socijalno zakonodavstvo, tako i u praksi, socijalnu sigurnost i zaštitu u slučaju bolesti, privremene nezaposlenosti, umirovljenja, kao i rad bez izrabljivanja te slobodu radnika na sindikalno organiziranje.
Svjetski dan dostojanstvenog rada obilježava se prema Agendi Međunarodne organizacije rada o dostojanstvenom radu usvojenoj 1999. godine.
Svi ljudi imaju pravo na rad, na dobre uvjete rada i na plaću koja pokriva njihove osnovne ekonomske, socijalne i obiteljske potrebe.
Svi radnici imaju pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima te na kolektivno pregovaranje sa svojim poslodavcima, a sve međunarodne organizacije, vlade i poduzeća moraju  poštivati ljudska i radnička prava.
Nažalost, sve više radnika zaposleno je na određeno, a njihova su prava svedena na minimum.

Pratite nas na društvenim mrežama!