UIK- pružanje pravne pomoći

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban.

Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 20.10.2021. godine, srijeda u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć.

Napominjemo, da osobe trebaju sa sobom donijeti:

–              fotokopiju osobne iskaznice

–              fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem

–              te da se predmeti ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći

Za dodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoći obratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci do 20.10.2021. godine svakim radnim danom od 7 do 16 sati ili na telefon 048/681-211.

Pratite nas na društvenim mrežama!