Obilježen Međunarodni dan tolerancije

Radionicama u 7.c, 6.b. razredu na temu Duga sličnosti, duga različitosti obilježen je u Osnovnoj školi “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno Međunarodni dan tolerancije , 16.11. koji se obilježava od 1995.g Deklaracijom o poštivanju ljudskih prava na različitost (UNESCO). (…)

Škola je sudjelovala na na natječaju Foruma za slobodu odgoja , Zagreb Oboji svijet bojama tolerancije radovima učenika 4. c na temu Život je lijep, zajedničkim plakatom 2. raz. Matične škole na temu Tolerancija i radom učenice 6.c , Sva lica tolerancije (plakat).

Aktivnosti su se provodile u okviru ŠPP . Koordinator aktivnosti bila je Nevzeta Zdunić, edukacijski rehabilitator.

Osnovna škola “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno

Pratite nas na društvenim mrežama!