„Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”

U okviru projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“, uz izgradnju i  rekonstrukciju vodovoda i odvodnje, predviđena je nabava opreme za održavanje u svrhu osiguravanja  potrebnih tehničkih kapaciteta vezanih na povećani opseg vodno-komunalne infrastrukture i  poboljšalo obavljanje djelatnosti samog poduzeća. 

Ugovorena je nabava dva kombi vozila, kamion kiper, traktora, kombiniranog rovokopača,  inspekcijskog vozila (CCTV) i dvije cisterne sve ukupne vrijednost nabave 6.725.391,42 kune.  

U ovoj fazi od ugovornih partnera isporučeni su: 

• traktor > 70 kW od tvrtke Agronom d.o.o. Požega  

• transportno vozilo > 3,5 kiper od tvrtke BENUSSI d.o.o. Fažana,  

• isporuka preostale opreme očekuje se tijekom sljedećih godinu dana. 

Nabava opreme za redovito održavanja sustava dio je aktivnosti projekta „Razvoj vodnokomunalne  infrastrukture aglomeracije Križevci“ ukupne vrijednosti 320.462.781,38 kuna, a prihvatljivi troškovi  iznose 256.70.225,10 kuna od čega 179.871.104,16 kuna bespovratna EU sredstva iz Operativnog  programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.  

Preostali iznos u projektu osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode,  svatko u iznosu 30.599.648,20 kuna i Grad Križevci u iznosu 15.299.824,09 kuna.  

Projekt uz nabavu opreme obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te  gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Križevaca i prigradskih naselja,  kapaciteta 21.000 ekvivalent stanovnika. Realizacijom projekta omogućit će se priključenje novih  korisnika na javni sustav vodoopskrbe te javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uz  smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. 

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ spada u velike i značajne  infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti  za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost i kvalitetu života građana  Križevaca.  

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja:  Križevci, Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš  Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec 

Marketing Redizajn

Foto: RKŽ

Pratite nas na društvenim mrežama!