Uz Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – Marina Švagelj Jažić, predsjednica Udruge HERA Križevci

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenog porazgovarali smo s predsjednicom   Udruge  “HERA“ Križevci Marinom Švagelj Jažić. Ističe da je   glavna poruka obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  važnost prepoznavanja i prijavljivanja nasilja kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode te razumijevanje nasilja kao oblikom diskriminacije žena.

“Važno je zaustaviti ignoriranje i umanjivanje nasilja nad ženama, a posebice tretiranje nasilja kao privatnog problema žena žrtava nasilja. Stoga su važne javne akcije kojima je cilj osvještavanje javnosti o problematici nasilja nad ženama. Iz godine u godinu statistike pokazuju kako je sve više onih koji trpe različite oblike nasilja.” – kaže Marina Švagelj Jažić.    

Prema poznatim podacima, u Hrvatskoj je svakih 15 minuta zlostavljana jedna žena. “U primjeni naših zakonodavnih propisa itekako ima još jako puno posla. Mislim da mi kao organizacije civilnog društva možemo tu znatno doprinijeti u toj primjeni. Naravno da ove okolnosti i situacija oko koronavirusa  još su itekako odmogle i uz to su došla određena ograničenja kako bi se  poštivale sve mjere.

Otežan je taj direktan rad koji je usmjeren doista na one kojima je ta pomoć doista potrebna. Unatoč tome, mislim da svatko od nas može, bilo institucije ili organizacije civilnog društva, na neki način prilagoditi taj rad, ali i pristup žrtvi. Pravo nikako ne bi smjelo biti ugroženo.” – ističe predsjednica “HERE”.

– “Ulazimo u aktivnosti koje su vezane uz obilježavanje  kampanje “16 dana aktivizma” koja počinje danas, na Međunarodni dan  borbe protiv nasilja nad obitelji i završava sa 10. prosincom kada je Međunarodni dan ljudskih prava.

Kampanja uključuje i 1. prosinac, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 3. prosinac kada je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 6. prosinac na obilježavanje godišnjice Montrealskog masakra i 10. prosinac. 

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. 

Na današnji dan, 25. studenog javna akcija senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji je u Đurđevcu. 

Pripremamo i jednu edukaciju vezanu uz krizne intervencije koja je namijenjena stručnim djelatnicama “HERE” , a sudjelovati će i predstavnici Centara za socijalnu skrb županije. Usmjerena je na to kako i na koji način raditi sa strankama koje su u kriznim situacijama kada ne znaju na koji način funkcionirati. 3, prosinca imati ćemo predavanje o zaštiti mentalnog zdravlja i za 10. prosinca planirano je predavanje za zdravstvene djelatnike koprivničke bolnice u sklopu projekta Savjetovalište za žene žrtve obiteljskog nasilja, a financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.” – najavljuje Marina Švagelj Jažić.

U ovom razdoblju epidemije korona virusa bilježi se povećan broj nasilja u obitelji. 

-“Strah od korona virusa je sada bio u prvom planu, dok su ovakve situacije i problemi ostali možda ispod tepiha. To je velika tamna brojka pogotovo kada smo u onom vremenu ograničenja kretanja bili kod kuće i žrtve se možda i nisu imale priliku obratiti za pomoć, odnosno podršku. Trenutno smo u provedbi projekta “Nisi sama”  u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i Gradom Križevcima . Projekt je u drugoj godini provedbe  i slijedi još jedna godina, te je usmjeren na direktnu pomoć i podršku kako kroz edukacije, stjecanje samopouzdanja, ali i određenih vještina kroz tečajeve  kako bi žene mogle što lakše pronaći posao i biti konkurentne na tržištu rada. Prošle godine smo 5 žena uključili u tečaj za knjigovotkinju i jedna od njih je sama otvorila knjigovodstveni servis. Drago nam je kad neka korisnica nađe svoj put i ako smo joj na bilo koji način pomogle, tada doista možemo reći da smo uspjele. Jednoj korisnici, ženi žrtvi obiteljskog nasilja omogućili smo polaženje vozačkog ispita

kako bi bila neovisnija. U planu je i dalje polaženje određenih programa.

Kroz projekt smo razvile i gradsku Strategiju zaštite od nasilja u obitelji i nadam se da će je Gradsko vijeće prihvatiti. Mislim da je to važan dokument  i Križevci su drugi grad u Hrvatskoj koji ima takav dokument. Ima ga još jedino Grad Zagreb. Time i naš Grad pokazuje interes i važnost razvoja određenih usluga koje su usmjerene  na najosjetljiviju skupinu, a to su žene žrtve obiteljskog nasilja.” – kaže Marina Švagelj Jažić.  

SOS telefon i Savjetovalište osnovna je djelatnost Udruge “HERA” Križevci.

Na SOS telefon 711-077  može se nazvati svaki radni dan od 8 do 20 sati

Na broj Savjetovališta 271-335  mogu korisnici zvati svaki radni dan od 8 do 16 sati.

-“Direktno mogu dogovarati savjetovanje sa pravnicom, psihologinjom i socijalnom radnicom. Najčešće su to pitanja vezana uz obiteljsko-pravnu zaštitu, ali ukoliko im je potrebna bilo kakva emocionalna podrška ili psihološka, savjetovanje, slobodno nam se mogu obratiti. Isto tako tu je i naše sklonište za žrtve obiteljskog nasilja  koje je otvoreno od travnja ove godine i broj je 271-336. ” – izjavila nam je Marina Švagelj Jažić.

ji/radiokrizevci.hr 

Javna akcija je dio aktivnosti programa NISI SAMA – unapređenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja.

Pratite nas na društvenim mrežama!