Raste svijest građana o odvojenom sakupljanju otpada, u plave kante odvaja se papir i karton

Komunalno poduzeće Križevci po gradu Križevcima i općinama  vrši podjelu plavih kanti za sakupljanje papira i kartona. 

“Kante su nabavljene u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  gdje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao sa 85% nabavku, a 15% je sufinancirano od strane Grada Križevaca i općina Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno. ” – kaže voditeljica sustava zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću Križevci Dijana Mijač Dretar.

Grad Križevci ima 5800 kanti i 150 kontejnera, Gornja Rijeka 430 kanti, 

Sveti Petar Orehovec 1100 kanti i Sveti Ivan Žabno 1400 kanti.

“U plave kante odlaže se papir i karton kojeg ima jako puno u miješanom komunalnom otpadu, čak oko 30%. U narančastu kantu i dalje odlažemo plastičnu ambalažu, plastične vrećice, tetrapak i limenke. Dakle, samo smo izvukli papir i karton kao zasebnu frakciju obzirom da nam se iz godine u godinu, što je jako dobra vijest, ta količina odvojenog otpada povećava. Imamo veliki pritisak na našu sortirnicu, a i čistoća papira je puno bolja ako ga izdvojimo iz narančaste kante. Smatramo da će količine biti još veće i da ćemo doći do našeg cilja od 50% kojem smo vrlo blizu. Došle su informacije od ministarstva da smo se za 10% povećali i to su vrlo dobre vijesti” – ističe Dijana Mijač Dretar.

Raspored odvoza plave kante građani će dobiti u kalendaru odvoza

za 2022. godinu koji će biti uskoro krajem godine podijeljen. Usluga sakupljanja i odvoza plave kante se ne naplaćuje.  – “Naši građani su pokazali i do sada veliku svijest. Radili smo puno na edukaciji koja je sada morala nešto stati na onaj klasičan način, ali nadamo se da ćemo u 2022. godini odraditi. Pokušavamo količinu otpada  smanjiti i trudimo se da na odlagalištu Ivančino brdo u Križevcima završi što manje otpada, da sačuvamo taj prostor, a da na sortirnicu dođe što više korisnog otpada koji dalje ide na obradu.” – rekla je Dijana Mijač Dretar.

– “Za iduću godinu imamo jako puno planova što se tiče same edukacije. 2022. godina će biti obilježena kao nulta godina tolerancije na otpad u Križevcima gdje ćemo u suradnji s energetskom zadrugom KLIK obilježiti tu godinu. Cijela godina bit će prožeta temama otpada, vode, energije, hrane. Plan je da prvih šest mjeseci odradimo edukacije nas, gradskih ustanova, nastavnog osoblja u školama gdje bi mi dali primjer ostalim građanima. U ostalih šest mjeseci tu bi bila edukacija učenika i građana. Imali bi i pokazne radionice kako pravilno kompostirati na lokaciji Magdinog vrta gdje ćemo pozvati zainteresirane građane da dođu i na praktičnom primjeru vide kako se to radi i dati im savjete. U dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama bi nastavili edukacije o postupanju s otpadom prilagođene svim uzrastima. Organizirali bi i obilazak odlagališta, sortirnice i reciklažnog dvorišta za zainteresirane građane. Puno građana niti ne zna da mi to sve imamo i to će biti mogućnost da sve vide. U aktivnosti bi uključili i djecu dječje igraonice naše knjižnice gdje bi kroz igru učili o odvajanju otpada. Dakle, cijela godina će biti u znaku nulte tolerancije na otpad” – zaključila je Dijana Mijač Dretar.

Direktor Komunalnog poduzeća Križevci Martin Kozjak kaže da rezultati pokazuju da građani odvajaju komunalni otpad.”Rastemo iz godine u godinu, slijedeće godine naglasak je na edukaciju. Komunalno poduzeće razvilo je aplikaciju “Moj otpad” na koju će se građani moći registrirati. Aplikacija će im javljati koja vrsta otpada se slijedeći dan u njihovoj ulici odvozi, podsjećati će ih da izvade kantu, a dalje će se i nadograđivati.

Komunalno poduzeće je nabavilo novi kamion za odvojeno prikupljanje otpada. Vrijednost cijelog projekta je bila oko 1.400.000 kuna, a 85% je sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša. 15% je platilo Komunalno poduzeće iz vlastitih sredstava. To je još jedan korak naprijed u cijelom procesu gospodarenja otpadom. Nabavili smo i za naše čistače elektro bicikle. Fond je raspisao natječaj za elektro vozilo, aplicirali smo i nadamo se pozitivnom odgovoru. Idemo prema održivosti, zelenom gradu i pokušavamo što manje zagađivati. Zahvaljujem svima što se trude odvajati. Nije to zbog Komunalnog, već zbog svih nas, zbog naše djece kojima će biti ljepše živjeti u jednom čistom, urednom gradu” – zaključio je direktor Komunalnog poduzeća Martin Kozjak.         

ji/radiokrizevci.hr   

Pratite nas na društvenim mrežama!