Svjetski dan UNICEF-a 11. prosinac

Nakon osnivanja Svjetske organizacije Generalna skupština Ujedinjenih naroda, 11. prosinca 1946.godine osnovala je organizaciju za pomoć djeci – UNICEF (United Nations Children’s Fund). Zbog masovnog umanjivanja vrijednosti životnih šansi i povreda prava djeteta kao prvi korak je donesena “Povelja o pravima djeteta” 20. studenog 1959. godine.
UNICEF (Fond Ujedinjenih naroda za djecu) je vodeća svjetska organizacija koja brine o djeci, njihovim pravima i potrebama i djeluje u više od 150 zemalja gdje pomaže djeci da prežive i izgrade svoje potencijale od ranog djetinjstva do adolescencije. Organizacija se u cijelosti financira dragovoljnim prilozima vlada i fondacija, partnerstvima s poslovnim sektorom i sredstvima prikupljenim od građana (između ostalog, putem svjetski poznatih UNICEF-ovih čestitki).
UNICEF djeluje na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Njegova je temeljna zadaća da u suradnji s vladama, civilnim sektorom pomaže u promicanju, zaštiti i ostvarivanju prava djece.
Tri ključna područja djelovanja za djecu:
Program UNICEF-a u razdoblju 2006.-2011. usmjeren je i dalje na udruživanje resursa u Hrvatskoj te promicanje i ostvarivanje prava djece pri čemu su definirana tri ključna područja djelovanja za djecu u našoj zemlji:

  • smanjivanje vršnjačkog nasilja te nasilja nad djecom u obitelji
  • poticanje, promicanje i podrška udomiteljstvu kao najboljem obliku skrbi za djecu koja ne mogu odrastati u svojim biološkim obiteljima
  • rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo

Uz navedena područja rada u Hrvatskoj, UNICEF nastavlja zagovarati prava djece u drugim zemljama te prikuplja sredstva za kriznu pomoć djeci svijeta.

Pratite nas na društvenim mrežama!