Udruga Maslačak- Prvi EU projekt “Budimo ruka podrške”

Kako najbolje obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom, nego potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz ESF-a. S veseljem i ponosom vam predstavljamo naš prvi EU projekt kojemu je Opći cilj doprinijeti razvoju i jačanju kapaciteta OCD-a te suradnje u lokalnoj zajednici, a sve sa svrhom kako bismo osposobili i osnažili predstavnike OCD-a za transparentno vođenje organizacija i razvoj socijalnih usluga u zajednici te osvijestiti lokalnu zajednicu o važnosti OCD-a i uslugama koje one pružaju posebno uslijed kriznih situacija. Nositelj projekta je naša Udruga, a partneri su Udruga osoba s IT Bjelovar te Udruga osoba s IT i njihovih obitelji “Mali princ” iz Đurđevca.
Kroz projekt su predviđene brojne radionice i edukacije za osobe ovlaštene za zastupanje udruga, članove upravljačkih tijela i zaposlenike, kao i organizatore volontiranja i volontere. Predviđena su i tri okrugla stola u svakom od gradova partnera s temom “Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga”.- izjavila je predsjednica Udruge Maslačak Tamara Premuš

Udruga Maslačak

Pratite nas na društvenim mrežama!