Udruzi K.V.A.R.K. dodijeljen ugovor za projekt usmjeren mladima

 Udruzi K.V.A.R.K. dodijeljen je ugovor za projekt Klub kulture – multimedijalni i kulturni centar u potprioritetnom području organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade. 

Projekt ima za cilj organizirati provođenje slobodnog vremena mladih kroz svakodnevne aktivnosti i sadržaje, podići razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima, pružiti im psihosocijalnu podršku te smanjiti mogućnost štetnog provođenja vremena koje povećava mogućnost i sklonost mladih prema eksperimentiranju sa rizičnim oblicima ponašanja i drogama. 

Kao i do sada, želimo biti usmjereni na djelovanje u smjeru poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih kroz godišnji program Kluba kulture. 

Ovim putem zahvaljujemo Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade RH na pruženoj podršci, poručuju iz Udruge K.V.A.R.K. 

 Fotografija preuzeta sa službene stranice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade RH.

Pratite nas na društvenim mrežama!