Javni poziv za dobivanje Certifikata „Grad za mlade“

Povjerenstvo Udruge za dodjelu certifikata “Grad za mlade“ donijelo je odluku o objavi drugog javnog poziva za dobivanje Certifikata „Grad za mlade“.

Poziv bit će otvoren od 17. siječnja do 28. veljače.

Sustav certificiranja gradova za politike usmjerene mladima pokrenula je Udruga gradova, u suradnji sa svojim partnerima.
Povjerenstvo ima 9 članova, a svoje predstavnike u Povjerenstvu imaju relevantne organizacije i institucije na polju rada s mladima, odnosno sve partnerske organizacije u ovom projektu.

Definirano je ukupno osam tematskih područja:

  1. Participacija
  2. Demografski poticaji i mjere
  3. Zapošljavanje
  4. Mobilnost
  5. Zdravlje i sport
  6. Rad s mladima i kultura
  7. Obrazovanje
  8. Informiranje


U sklopu prvog javnog poziva, koji je objavljen u 2021. godini, devet hrvatskih gradova dobilo je titulu “Grada za mlade“ – Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok.

Pratite nas na društvenim mrežama!