Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu trebaju doprinijeti smanjenju nezaposlenosti

Krajem godine  Vlada Republike Hrvatske, između ostaloga, je usvojila Prijedlog zaključka o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Također, prihvaćen je Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine  i pripadajućeg Akcijskog plana te Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pripadajućeg Akcijskog plana.

Prijedlogom zaključka o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu proširuje se mjera samozapošljavanja kojom bi se potaknuo povratak građana koji su iselili iz Hrvatske.

Novom mjerom osigurava se kvalificirana radna snaga diljem Hrvatske, kroz dva oblika poticaja – poticaj za povratnike iz EGP poticaj za ekonomsku migraciju iz visokorazvijenih dijelova zemlje u one gospodarski slabije razvijene. Primjerice, hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz EU, uz ostvarenu mjeru samozapošljavanja dobivaju poticaj od 50 tisuća kuna za povratak u Hrvatsku te uz pokretanje vlastitog posla mogu ostvariti do ukupno 200 tisuća kuna

Drugi oblik poticaja tiče se ekonomskih migracija unutar Hrvatske te uz sredstva ostvarena kroz samozapošljavanje, do najviše 150 tisuća kuna, ostvariti i 25 000 kuna poticaja za preseljenje.


Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini će biti usmjerene na poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, osposobljavanja i obrazovanja u cilju povećanja zapošljivosti i zadržavanja u zaposlenosti, a doprinijet će gospodarskom napretku i stabilnosti, a odgovorit će na izazove na tržištu rada i potrebe gospodarstva kroz osam intervencija.

U Mjere aktivne politike zapošljavanja od listopada 2016. do studenoga 2021. godine uloženo 5,7 milijardi kuna te je uključeno 175 tisuća osoba.

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. predstavlja nastavak strateškog planiranja na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini.

Nacionalnim planom prioritet je stavljen na područja intervencija i definiranje mjera od utjecaja na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti koje jamče bolje uvjete života socijalno osjetljivim skupinama stanovništva. Mjere obuhvaćaju područja intervencije u djelokrugu zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja, mirovinskog sustava, stambenu politiku, socijalni sustav, regionalni razvoj, organizacije civilnog društva te kulturu, sport i informatizaciju s ciljem provedbe različitih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti.

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. predstavlja nastavak strateškog planiranja na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini. Dokument ujedno predstavlja i okvir za provedbu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Također, u potrebi za daljnjim poboljšanjem kvalitete života osoba s invaliditetom, Nacionalnim planom 2021. – 2027. obuhvaćena su sva područja života kao što su odgoj i obrazovanje, rad i zapošljavanje, zdravstvo, socijalna skrb, turizam i sport, međunarodna suradnja, partnerstvo državne i javne uprave s udrugama osoba s invaliditetom, sigurnost u kriznim situacijama, pristupačnost okruženja i prijevoza te pristup digitalnim sadržajima i uslugama. 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Pratite nas na društvenim mrežama!