Radovi na izgradnji školsko sportske dvorane OŠ Sveti Petar Orehovec teku prema planu, tehnički pregled planiran za 15. veljače

U vijećnici Općinske zgrade održana je koordinacija o tijeku radova na izgradnji školsko – sportske dvorane uz OŠ Sveti Petar Orehovec. Na koordinaciji se raspravljalo  o izvršenim radovima te o radovima koji će se izvršavati u  narednom periodu kao i utvrđene činjenice bitne za nastavak radova na izgradnji školsko-sportske dvorane. U tijeku su završni radovi u unutrašnjosti dvorane te puštanje grijanja kako bi se moglo izvršiti polaganje podova, gletanje i farbanje zidova, postavljanje keramike i ostalih sanitarija. Postavljenje i montiranje sportske opreme dvorane predviđeno je od 15. siječnja 2021. Istodobno se izvode radovi na uređenju okoliša osnovne škole i dvorane. Terminski plan izvođenja radova teče prema zadanim rokovima, te je po dogovoru s izvođačem radova konačni tehnički pregled dvorane planiran za 15. veljače. 

Općina Sveti Petar Orehovec

Pratite nas na društvenim mrežama!