Održana preventivna akcija “Vidi i klikni”

Policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Križevci u suradnji sa stručnim djelatnicima „HAK“-a održali su preventivno-edukativnu akciju „Vidi i klikni“ koju je organizirao „AMK“ Križevci u suradnji sa „HAK“ Zagreb.

Akcija je održana 23., 24. i 25. ožujka 2022. godine, u društvenim prostorijama dječjeg vrtića „Zraka sunca“, kao i u prostoru „Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci“, koji su posjetila djeca vrtića „Sveti Josip“, vrtića „Čarobna šuma“, „Dječjeg vrtića Križevci“, te djeca  Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, kao i u društvenim prostorijama dječjeg vrtića „Jaglac – Kalnik“ i vrtića „Žabac – Sv.I.Žabno“.

Na edukacijama je bilo osam grupa sa ukupno 135 djece u dobi od četiri do šest godina, koji su se tom prilikom upoznali s važnim prometnim pravilima i prometnim situacijama kao sudionici u prometu.

 

Cilj akcije je naučiti djecu kako prepoznati i uočiti opasne situacije u prometu te kako ih učiniti vidljive u prometu, a kao metode učenja koristi se rad, igra i osobno iskustvo simulacijom prometnih situacija i vježbanjem. Tijekom edukacije djeca su upoznata s pravilnim korištenjem nogostupa, prelaskom ceste korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prijelaza ceste između parkiranih vozila te važnošću vizualnog kontakta i komunikacije s vozačem. Također, djeca kao putnici u vozilu, upoznata su s pravilnim ulaskom i sjedenjem u automobilu, te korištenju sigurnosnog pojasa, kao i o rizicima ukoliko to ne rade na propisan i pravilan način.

Djecu su najviše razveselila nastavna pomagala koja su se koristila pri edukaciji kao što su semafor za pješake i tepih u vidu pješačkog prijelaza, a posebno su ih se dojmili modeli automobila za napuhavanje te simulacija sjedenja u elektroautomobilu, pri čemu se djecu pokušalo na praktičan način upoznati sa posljedicama neupotrebe sigurnosnog pojasa u slučaju naglog kočenja, i to korištenjem lutka „Haki“ koji nije vezan sigurnosnim pojasom i koji sjedi na prednjem sjedalu automobila.

 

Cilj simulacije sa lutkom je pokazati najmlađima koje su posljedice nekorištenja sigurnosnog pojasa te sjedenja na prednjem sjedalu vozila, a isto tako uključiti i djecu u određenu prometnu situaciju jer djeca ju na taj način bolje doživljavaju i ona im dulje ostaju u sjećanju. Po završetku edukacije djeci su podijeljene bojanke „HAK“-a pod imenom „Vidi i klikni!“  

PU KC-KŽ

FOTO: PU KC-KŽ

Pratite nas na društvenim mrežama!