Promocija knjige o Novom Zrinu u Zagrebu, u srijedu, 6. travnja 2022. u 18 sati

U Zagrebu će se u Zmajskoj dvorani Kule nad Kamenitim vratima u srijedu, 6. travnja 2022. u 18:00 sati održati promocija nove knjige o Novom Zrinu.
Govorit će akademik Dragutin Feletar, prof. dr. sc. Željko Holjevac, prof. dr. sc. Hrvoje Petrić i doc. dr. sc. Petar Feletar.
Pozivnica i naslovnica knjige su u privitku.


Zrinska utvrda Novi Zrin nalazila se blizu ušća Mure u Dravu, na tadašnjoj međi dvaju najvećih europskih carstava – Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva. Iako je Novi Zrin opstao vrlo kratko (od 1660. do 1664.), imao je povijesno značenje u vojno-strateškim i političkim odnosima u ovom dijelu Europe u 17. stoljeću. Odigrao je povijesnu ulogu novoga Sigeta, žrtvovan je poradi obrane Austrije od osmanske sile, ali je istovremeno postao i simbolom borbe hrvatskog i ugarskog naroda za slobodu i samostalnost. Knjiga donosi najnovija saznanja o toj utvrdi iz pera hrvatskih i mađarskih autora.

Meridijani

Pratite nas na društvenim mrežama!