„Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”

Tijekom mjeseca ožujka nastavlja se izvođenje radova na Rekonstrukciji i izgradnji sustava
vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije
Križevci“ koje izvodi Zajednica ponuditelja Radnik d.d. Križevci i Zagorje gradnja d.o.o. Zagreb.
Radovi se izvode u Karanama, Malom i Velikom Potočecu, Kosovcu, Majurcu, Gračini i u Zagorskoj ulici.
Sveukupno je do sada izvedeno 3.800 metara vodovodne mreže i 10.100 metara odvodnje te 350
priprema za kućne priključke vodovoda i odvodnje.
Za aktivnost Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Križevci završen je postupak pregleda i
ocjene ponuda dok je aktivnost Nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i
odvodnje ugovorena i u sklopu iste isporučeni su traktor, kombinirani bager, kamion i dva kombi
vozila.
Isporuka ostale opreme očekuje se tijekom 2022 godine.
Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ spada u velike i značajne
infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima te je Projekt kao takav od iznimne važnosti
za područje Križevaca čija provedba može unaprijediti ekonomsku stabilnost i kvalitetu života građana
Križevaca.
Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
na području aglomeracije Križevci (Koprivničko – križevačka županija), koja uključuje sljedeća naselja:
• Križevci, Bukovje Križevačko, Cubinec, Donja i Gornja Brckovčina, Gračina, Karane, Lemeš
Križevački, Majurec, Mali Potočec, Pesek, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Veliki Potočec

fOTO: rkž

Pratite nas na društvenim mrežama!