Održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Križevaca

U utorak, 12. travnja 2022. godine, u gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica  Savjeta mladih Grada Križevaca. Sjednici su prisustvovali novoizabrani članovi Savjeta  mladih: Lucija Janeš, Dino-Luka Budinski, Antonio Sirovec, Sanela Stručić, Domagoj  Šimatović i Josipa Pavleković. 

Sjednicu je do izbora novog predsjednika vodio, sukladno sa Zakonom o savjetima mladih,  predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Igor Frbežar. Na početku sjednice pozdravio  je članove Savjeta, čestitao im na izboru i ukratko ih upoznao sa zakonskim odredbama i  djelokrugom rada Savjeta mladih. 

Prva točka dnevnog reda bila je izbor novog predsjednika Savjeta mladih. Članovi Savjeta  mladih jednoglasno su za predsjednicu izabrali Sanelu Stručić, čija će zamjenica biti Lucija  Janeš. Sanela Stručić zahvalila je članovima na izboru te dodala kako se raduje kvalitetnoj  suradnji u svrhu podizanja kvalitete života mladih u Gradu Križevcima.  

Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu  skrb, nacionalne manjine i turizam članovima Savjeta ukratko je predstavio projekt Europe  Goes Local, u kojem Grad Križevci sudjeluje od jeseni 2021. godine. Cilj projekta je podržati  priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima i njihovo uključivanje u procese savjetovanja  i donošenja odluka na lokalnoj razini. Sjednici Savjeta mladih prisustvovala je i Sandra  Vuketić, pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove. 

Novoizabrani članovi Savjeta mladih će u svom trogodišnjem mandatu od 2022. do 2025.  djelovati u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i boljeg sudjelovanja mladih u  odlučivanju o temama od interesa za mlade. 

Grad Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!