Članovi UUHHP sudjelovali na Terezijani

Članovi Udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka i posavca Koprivničko-križevačke županije sudjelovali su na Terezijani u Bjelovaru.

(foto:udrugauzgajivačahrvatskoghladnokrvnjakaiposavca)

Pratite nas na društvenim mrežama!