Današnje lokacije nadzora brzine

Danas, 23. lipnja policijski službenici vršiti će nadzor brzine na sljedećim mjestima i vremenima:

U vremenskom razmaku od 13:00 do 16:00 sati na relaciji Koprivnica: Ulica M. P. Miškine – Bjelovarska ulica.

U vremenskom razmaku od 15:00 do 18:00 sati na relaciji Kloštar Podravski – Kozarevac.

U vremenskom razmaku od 17:00 do 20:00 sati na relaciji Sveti Ivan Žabno – Sveti Petar Orehovec

(pixabay)

Pratite nas na društvenim mrežama!