Obavijest proizvođačima jabuke!

U nasadima jabuka prestala je opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) a za kišovitih dana je moguće sekundarno širenje bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova jabuke preventivnim, kontaktnim pripravcima, a razmaci između tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

Za zaštitu plodova jabuka od krastavosti mogu se koristiti kontaktni pripravci na bazi kaptana(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora. Također je moguća primjena pripravaka iz skupine strobilurina koji daju zaštitu od obje navedene bolesti: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato Plus, Tercel WG, Nativo 75 WG.

U nasadima jabuka gdje je pepelnica dominantan problempreporučamo primjenu pripravaka Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

Pripravci na bazi kaptana daju preventivnu zaštitu i od gorke truleži plodova, a  Luna Experience i Nativo 75 WG od koncentrične pjegavosti plodova jabuka.

U posljednjih 14 dana u nasadima jabuka uz let jabučnog savijača bilježimo i let savijača kožice ploda. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

(pixabay)

Pratite nas na društvenim mrežama!