Održan mjesečni sastanak Udruge HERA Križevci

Članice Udruge HERA Križevci sudjelovale su 31. svibnja, zajedno s predstavnicima/ama ostalih 10 organizacija civilnog društva koje čine mrežu partnerskih organizacija, na redovnom mjesečnom online sastanku programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.

Program provode Ženska soba – centar za seksualna prava kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; “HERA” Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.

(herakriževci)

Pratite nas na društvenim mrežama!