Udruga HERA održala javnu akciju

U nedjelju, 05.lipnja 2022.g. na Spravišču Udruga HERA održala je javnu akciju u sklopu projekta “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/Inkama kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba-Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The women’s Shleter).
Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških Grantova.
Opći cilj projekta je jačanje zagovaračkih uloga OCD-a za proces unapređenja položaja žrtava kaznenih djela u okviru kaznenog postupka i standardizaciju sustava za podršku.

(UdrugaHERA)

Pratite nas na društvenim mrežama!