“Uzlet u mudro učenje” – ogledna radionica u Križevcima za pripreme prvašića

OGLEDNA RADIONICA: ČETVRTAK, 23.6.2022. 18.30

Škola brzog čitanja i mudrog učenja Križevci objavljuje upise u obrazovni program “Uzlet u mudro učenje”, koji je prvenstveno namijenjen djeci pred­škol­skog uzrasta (6-7 godina) koja u nadolazećoj školskoj godini kreću u prvi razred, ali mo­­­že biti zanimljiv i nešto mlađoj djeci (5-6 godina) koja u savla­da­va­nju školskih predvještina i vještina pokazuju određene znakove postignuća iznad očekivanja za uzrast i čiji bi roditelji dalji napredak svoga djeteta htjeli sistematično usmjeriti i artikulirati.
Osim što ovaj jedinstven program omogućava djeci vrhunsku pripremu za nadolazeću interak­ci­ju sa školskim aktivnostima, ključni doprinos programa ogleda se u razvoju tzv. školskih pred­vještina kod djeteta. U sklopu ovog programa dijete vježba svoju kondiciju i spremnost za kontinu­i­ra­ni rad u školskom okruže­nju, podiže svoje samopouzdanje u područjima u kojima će u školi biti primorano postavljati se naspram svog postignuća, a razvija i osjećaj od­go­vornosti – i za ono što je već učinjeno, kao i za ono što tek treba učiniti.

Frankopanska 7
brzocitanjeiucenjekz@gmail.com
099/357788; 098/1936393

(ŠkolabrzogčitanjaimudrogučenjaKriževci)

Pratite nas na društvenim mrežama!