Današnje lokacije nadzora brzine

U vremenskom razmaku od 09:00 do 12:00 sati na lokaciji Sveti Petar Orehovec – Kalnik.

U vremenskom razmaku od 10:00 do 13:00 sati na lokaciji Cvetkovec – Novigrad Podravski.

U vremenskom razmaku od 15:00 do 18:00 sati na lokaciji Đurđrevac – Hampovica.

(pixabay)

Pratite nas na društvenim mrežama!