Današnje lokacije nadzora brzine

U vremenskom razmaku od 09:00 do 12:00 sati na lokaciji Škrinjari – Markovac Križevački.

U vremenskom razmaku od 14:00 do 17:00 sati na lokaciji Koprivnica – Jagnjedovec.

U vremenskom razmaku od 16:00 do 19:00 sati na lokaciji Repaš – Virje.

(pixabay)

Pratite nas na društvenim mrežama!