Trećina u gimnaziju, trećina u obrtničku, a trećina učenika OŠ Ljudevita Modeca odlazi izvan Križevaca

Od 116 učenika osmoga razreda za koje smo dobili podatke čak 84 učenika (72 %) nastavit će školovanje u Križevcima.

Križevačke škole

Njih 37 (31,9 %) ići će u gimnaziju, 27 u opću, a 10 u prirodoslovno-matematičku. Troje od onih koji su upisali opću gimnaziju paralelno će ići i u glazbenu školu. Samo srednju glazbenu školu polazit će dvoje učenika (jedan gitarist i jedan tamburaš) (1,7 %).

obrtničku školu upisalo se 35 učenika (30,2 %), najviše za tehničara cestovnog prometa – njih 10, zatim za komercijalista 8, za automehaničara 6, za građevinskoga tehničara 4. Po dvoje učenika upisalo se za konobara, kuhara i zidara, a jedan učenik bit će slastičar.

Za gospodarsku se školu odlučilo 10 učenika (8,6 %). Najbrojniji su budući mehaničari poljoprivredne mehanizacije – njih 5, dok se po jedan učenik upisao za veterinarskoga tehničara, poljoprivrednoga gospodarstvenika, cvjećara i fitofarmaceuta. Jedan se učenik prijavio u smjer voćar/vinogradar, ali se, nažalost, nije upisao jer je smjer ukinut zbog premalog broja zainteresiranih učenika.

Škole izvan Križevaca

Ostali su se učenici upisali u škole izvan Križevaca (32 učenika ili 27,6 %), najviše u Zagreb (9) i Koprivnicu (8), po četvero učenika u Bjelovar i Varaždin, po dvoje u Čakovec, Vrbovec i Maruševec te jedan u Čazmu.

Zagrebu će se učenici školovati za arhitektonskoga tehničara (1), fotografa (1), kozmetičara (1), tehničara za mehatroniku (2), web dizajnera (1). Jedan će učenik u sportsku gimnaziju i dvoje u opću gimnaziju.

Koprivnici su se učenici upisali za sljedeća zanimanja: prehrambeni tehničar (2), ličilac-soboslikar (1),  medicinska sestra / medicinski tehničar opće njege (1), prodavač (1), tehničar nutricionist (1), tehničar za računalstvo (1). Također, koprivničku opću gimnaziju polazit će jedan učenik.

Bjelovaru će se školovati po jedan komercijalist, konobar, kuhar i strojarski računalni tehničar, a u Varaždinu po jedan ekološki tehničar, modni tehničar, stolar i tehničar za mehatroniku. Dvoje fizioterapeutskih tehničara školovat će se u Maruševcu u Varaždinskoj županiji.

Čakovcu učenici će pohađati smjerove: građevinski tehničar (1) i medijski tehničar (1). U Vrbovcu školovat će se dvoje prodavača,  a u Čazmi jedan vozač motornih vozila.

Tekst i grafikon: MVR

Pratite nas na društvenim mrežama!