Raspisan Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Koprivničko-križevačka županija putem Povjerenstva za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije raspisala je Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2022./2023. akademskoj godini za 100 studenata.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji:

 • su državljani Republike Hrvatske,
 • redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,
 • imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, prije objave Natječaja,
 • nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,
 • s članovima kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, što Županija provjerava uvidom u svoju službenu evidenciju,
 • su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Stipendije u visini 1.000,00 kuna isplaćivat će se u 12 mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 30. rujna 2023. godine. Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu, uz obvezu ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, a financijska sredstva osiguravaju se u proračunu Županije u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva su: deficitarna struka, ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini, uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, godina studija, pojedinačne nagrade osvojene na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole, odnosno ostvarene nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata kao i prednost po posebnim propisima te volontiranje.

Deficitarna zanimanja na području Koprivničko-križevačke županije u akademskoj 2022./2023. godini  su:

Sveučilišni studij:

 1. dr. medicine
 2. mag. farmacije
 3. dr. stomatologije
 4. bacc./mag. rehabilitacije
 5. bacc./mag. logopedije
 6. bacc./mag. matematike
 7. bacc./mag. fizike
 8. bacc./mag. educ. matematike i informatike
 9. bacc./mag. educ. fizike i informatike
 10. bacc. ing./mag. ing. građevinarstva
 11. bacc. ing./mag. ing. strojarstva
 12. bacc. ing./mag. ing. elektrotehnike
 13. bacc. ing./mag. ing. računarstva

Stručni studij:

 1. bacc. sestrinstva/dipl. medicinska sestra/medicinski tehničar
 2. bacc. ing./struč. spec. ing. strojarstva
 3. bacc. ing./struč. spec. ing. elektrotehnike
 4. bacc. ing./struč. spec. ing. građevinarstva

Korisnik stipendije koji redovno upiše višu godinu studija kao redovan student, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ako do 30. studenoga tekuće godine o tome dostavi dokaz Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije.

Prijave na Natječaj mogu se podnositi isključivo putem mrežne stranice za Stipendije Koprivničko-križevačke županije (www.stipendije.kckzz.hr) pod rubrikom „Prijava“ u natječajnom roku od 26. rujna 2022. godine u 7,00 sati do zaključno 16. listopada 2022. godine u 23,59 sati.

Detaljne informacije o prijavi, kao i tekst natječaja te Odluku o stipendiranju studenata, možete vidjeti OVDJE.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

Pratite nas na društvenim mrežama!