Udruga “HERA“Križevci održala je Međusektorski sinergijski sastanak u Križevcima

Udruga HERAKriževci održala je Međusektorski sinergijski sastanak u Križevcima u sklopu projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Republike Hrvatske – prostori promjene“

Križevci, 27. rujan 2022. godine – Udruga “HERA“ Križevci održala je Međusektorski sinergijski sastanak u Križevcima u sklopu spomenutog projekta na kojem djeluje kao partnerska organizacija.

U sklopu projekta, osnovana je mreža organizacija „4. smjena – nevidljivi rad“ čiji je fokus usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca.

Spomenuta Mreža organizirala je Međusektorski sinergijski sastanak koji se istovremeno odvijao u Križevcima, Splitu, Poreču i Rijeci u vremenu od 10 do 15 sati. Sastanak se sveobuhvatno odvio, jednim dijelom preko ZOOM platforme, a drugim dijelom uživo.

Na sastanku su sudjelovali pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel te predstavnice: OŠ „Vladimir Nazor“ Križevci, OŠ Ljudevita Modeca Križevci, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko – križevačke županije, Udruge „IRIS“ Bjelovar , SOS Rijeka, Udruge „Maslačak“ Križevci, Centra za mlade Križevci, K-Zone te Udruge “HERA“ Križevci.

Na sastanku su putem ZOOM-a prezentirani rezultati istraživanja „Ispitivanje javnog mijenja i potreba roditelja maloljetne djece“ koje je provedeno u sklopu projekta od strane Sveučilišta u Zadru. Cilj istraživanja bio je utvrditi obilježja položaja na tržištu rada te obiteljskog i partnerskog života kod roditelja s maloljetnom djecom koja olakšavaju i/ili otežavaju uravnotežen osobni, poslovni i obiteljski život žena i muškaraca na području Republike Hrvatske.

Nakon izlaganja istraživanja, sudionici su detektirali regionalno specifične izazove istaknute kroz analize istraživanja, kreirali međusektorski plan za prevladavanje detektiranih izazova te predstavili svoj plan ostalim gradovima putem ZOOM platforme.

Nositeljice projekta su udruga B.a.b.e. Budi aktivna. Budi emancipiran, a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju – PaRiter, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga „IZVOR“, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K – Zona, Mreža mladih Hrvatske, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug te Vukovarsko – srijemska županija i Grad Novska.

Projekt je započeo s provedbom 28. listopada 2020. godine i traje 36 mjeseci. Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.)

Pratite nas na društvenim mrežama!