Članice Udruge HERA sudjelovale na sjednici u Slavonskom Brodu

Članice Udruge HERA su u Slavonskom brodu povodom 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na poziv Informativno pravnog centra Slavonski brod sudjelovale na sjednici Županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Brodsko-posavske županije. Na sjednici je predstavljen rad Županijskog tima Koprivničko-križevačke županije te se raspravljalo o problemima u ostvarivanju prava žrtava obiteljskog nasilja te preporukama u svrhu kvalitete rada županijskih timova za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pratite nas na društvenim mrežama!