Donesen Proračun za 2023. godinu – u najvećem dijelu odnosi se na vodnokomunalnu infrastrukturu

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca održanoj u srijedu na dnevnom redu bilo je 28 točaka. Svakako najznačajnija točka bila je donošenje Proračuna Grada Križevaca za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu. Obrazlažući ga, gradonačelnik Mario Rajn istakao je da Proračun iznosi nešto više od 20 milijuna eura i u velikom dijelu odnosi se na projekte za koje je ugovoreno sufinanciranje. U najvećem dijelu radi se o vodnokomunalnoj infrastrukturi jer se radi o četiri velika projekta. Osim toga, veći dio Proračuna odnosi se i na područje obnovljivih izvora energije, mlade i obrazovanje. Usvojeno je i izviješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci ove godine, donesena Odluka o komunalnom redu na području Grada Križevaca, Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Cubinec”, izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja pretežito stambene zone “Posrednji put” te davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo i obavljanje dimnjačarskih poslova. Vijećnici su donijeli i Odluku o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi Grada Križevaca te Program mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Križevaca. Riječ je o zapošljavanje doktora medicine specijalista pedijatrije i doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije na neodređeno, puno radno vrijeme u Križevcima i zadržavanja u radnom odnosu s ciljem osiguravanja dostupnosti i kontinuiteta specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Križevaca. Vijećnici su donijeli i programe potpora u gospodarstvu i poljoprivredi kao i izvješća o realizaciji programa te usvojili financijske planove i programe rada za 2022./2023. dječjih vrtića, osnovnih škola, ustanova u kulturi, Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice, Zajednice športskih udruga, Zajednice tehničke kulture i Gradskog društva Crvenog križa Križevci.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Križevci. Na to mjesto je i u sljedećem mandatu imenovana Željka Šunjić.

Pratite nas na društvenim mrežama!