KULTURA

KLK

Križevački likovni krug sudjelovao je na 4. Danima Bože Hlasteca na likovnoj izložbi “poezija umjetnosti”