ZANIMLJIVO

Marijanska svetišta

Ovih dana hodočasnici idu na molitvu u Marijanska svetišta. Marijansko svetište je svetište posvećeno Blaženoj