ZDRAVLJE

Vitamin D spašava bolna leđa

Uz održavanje zdrave razine kalcija, vitamin D održava i koncentraciju fosfora u normalnim granicama zbog čega kosti ostaju mineralizirane odnosno jake