ŽIVOT

Mlijeko bez laktoze

Mlijeko u sebi prirodno sadrži šećer laktozu, disaharid koji je sačinjen od glukoze i galaktoze.