ŽUPANIJA

Info-točka: Molve

Policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Đurđevac održao je info točku u Molvama.